O obxetivo principal destas axudas é facilitar a inserción laboral das mulleres víctimas de violencia de xénero coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral.

O resultado que se pretende acadar é que as mulleres acaden unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica.

A entidade foi beneficiaria de dita subvención para a contratación de dúas traballadoras.

Cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027.