@s nos@s maiores,

Mellor acompañad@s

Programa de acompañamento

Dirixido ás persoas maiores que viven en situación de soidade, proporcionando apoio psicolóxico e fomentando o seu envellecemento activo, así como a súa sociabilización e dixitalización.

Obxectivos do plan:

Atención e seguimento

Sobre as persoas meiores que viven en situación de soidade non desexada.

Fomento da sociabilización das persoas maiores.

Establecemento de persoas de referencia

que axuden a resolver os problemas que poidan xurdir aos/ás usuarios/as do servizo.

cobertura de necesidades dixitais

Achega dos dispositivos tecnolóxicos necesarios para levar a cabo as xestións básicas do seu día a día por internet.

Ensino de novas tecnoloxías

Dixitalización das persoas maiores ensinándolles a usar o teléfono móvil e o ordenador para realizar xestións a través de internet (citas médicas, banca electrónica, administración, etc).

Financiamento de audífonos

Dirixido ás persoas que os precisen e non poidan afrontar o seu custo por carecer de recursos económicos.

En Galicia, máis de 130.000 persoas maiores de 65 anos viven soas, moitas delas por carecer de familiares ou persoas de referencia, polo que se atopan en situación de soidade, abandono e illamento social.

Modo de actuación

• O programa lévase a cabo por parte de persoal de Fundación Amigos de Galicia (traballadoras sociais, educadora social, psicólga e abogado) en colaboración cos servizos sociais dos concellos e con grupos de voluntarios/as, supervisados/as polo persoal da entidade.

• As persoas beneficiarias do programa son derivadas polos servizos sociais municipais. Comézase cun primeiro grupo de 20 usuarios/as.

• Nas cidades, onde se concentran un gran número de persoas que viven soas que carecen de arraigo social, o programa lévase a cabo por barrios, creando redes de voluntariado e puntos de encontró en cada barrio para fomentar a sociabilización das pesosas maiores.

• Realízanse talleres prácticos e sinxelos para ensinar ás persoas maiores que sexan autosuficientes e teñan interese en manexar as novas tecnoloxías a través do móbil e o ordenador.

• As traballadoras sociais da entidade levan a cabo unha primeira entrevista personalizada con cada usuario/a para detectar e valorar as súas necesidades (acompañamento no fogar, acompañamento para citas médicas, acompañamento durante a hospitalización, axuda para a realización de trámites dixitais, aprender a usar o teléfono móbil e ordenador etc) e realizarán visitas periódicas nos domicilios das persoas usuarias en función das necesidades de cada usuario/a. Ao final de cada mes as traballadoras sociais de Fundación Amigos de Galicia remitirán un informe de cada usuario ao persoal dos servizos sociais correspondente.

• Os voluntarios/as realizan un acompañamento das persoas usuarias tanto no domicilio, como para asistir a citas médicas no centro de saúde ou o hospital. As persoas voluntarias non se dedican a facer tarefas domésticas ( comida, limpeza, compra).

• Todas as visitas que se realicen serán comunicadas con anterioridade por teléfono ás persoas usuarias.

Formacións

Ensino de novas tecnoloxías

Formación dirixida á independencia dixital das persoas maiores para levar a cabo as súas tarefas diarias de maneira autónoma. Os obradoiros contan cun simulador de caixeiro automático bancario e teléfono móvil para que, de forma práctica, os/as alumnos/as poidan experimentar unha aprendizaxe significativo e interiorizar as actividades propostas; tales como solicitar unha cita médica, gardar quenda no seu Concello ou Centro de saúde, sacar diñeiro no caixeiro, actualizar a súa cartilla ou manexar un teléfono móbil.

Máquina de quendas de concellos e centros de saúde

Caixeiro automático

Teléfono móbil

app móbil do Sergas

CALENDARIO

Próximas datas

Concello da Estrada

1 e 8 de xuño

Concello de Outes

6, 13, 20 e 27 de xuño

Concello de O Pino

6, 13, 20 e 27 de xuño

Concello de Boqueixón

7 e 14 de xuño

Concello de Cerdedo-Cotobade

8, 15, 22 e 29 de xuño

Concello de Lousame

9, 16, 23 e 30 de xuño

Concello de Touro

15, 22 e 29 de xuño

Formulario de contacto

1 + 3 =

Novas relacionadas

15 maiores do Concello de Outes fan frente a fenda dixital

15 maiores do Concello de Outes fan frente a fenda dixital

// FOTO: asistentes ó curso de dixitalización do programa "Mellor Acompañad@s", no Concello de Outes (A Coruña).   Vilagarcía de Arousa, 19 de xuño de 2023 NOTA DE PRENSA   Para romper a barreira que existe entre as xeracións nativas dixitais e as mais...

Máis novas relacionadas

Este programa conta co apoio de:

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.