CANLE DE DENUNCIAS

Esta é unha canle de acceso público para denunciar calquera irregularidade recibida por calquera persoa vinculada á nósa organización. Se o desexas, podes interpoñer unha denuncia totalmente anónima.

Debido a que as denuncias poden conter datos de carácter persoal do denunciante ou de terceiros, é preciso que aceptes a nósa política de privacidade para interpoñer unha denuncia mediante o formulario online. Garantizámoste que a información facilitada será tratada de forma totalmente confidencial.