Atención xurídica

​Contamos con servizo propio de asesoramento xurídico para persoas que se atopan en situación de risco ou exclusión social, co obxectivo de garantir o acceso á xustiza e protexer os dereitos fundamentais daquelas persoas que se atopan en desvantaxe debido a súa situación persoal, familiar e/ou social .

¿Necesitas axuda?

Inscríbete para solicitar o noso Servizo de atención xurídica

Atención presencial, telemática e/ou telefónica

Garantizamos a túas sesións sen ter que desprazarte.

Servizo gratuíto

Os nosos programas de van dirixidos a persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión social.

Departamento especializado

Ofrecemos aos demandantes do noso servicio unha asistencia legal especializada.

Informe social previo

Traballamos coordinados co noso departamento de Traballo Social para coñecer a situación de cada usuari@.

«A veces, los problemas aparecen de forma inesperada y uno se siente desorientado sobre cómo afrontarlos. Es en esos momentos, cuando servicios como los que ofrece la Fundación Amigos de Galicia adquieren una especial importancia. Me encontraba insegura y perdida en un proceso lleno de términos legales y técnicos que no lograba comprender. Sin embargo, gracias al asesoramiento jurídico proporcionado por la Fundación, pude superar esta situación. Estoy profundamente agradecida por este servicio. El trato recibido fue excepcional, y me han ayudado mucho con mi problema. La labor que hacen es grandiosa. «

 

Ximena

Usuaria do Servizo de Atención Xurídica, FAG

Asesoramento xurídico

Orientación no acceso a recursos e servizos legais

apoio na resolución de asuntos legais

Solicita este servizo

Por último...

9 + 15 =

Novas 

Este servizo conta co apoio de:

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.