Protección da infancia

Desde a Fundación Amigos de Galicia adicamos especial atención ós/ás menores de idade en situación de vulnerabilidade e risco de exclusión social, ofrecendo axuda a través de diferentes servizos destinados á protección da infancia.

Estudantes

Apoio na escola

Nas súas mochilas, o seu futuro

Material escolar

Damos resposta ás necesidades de libros, material escolar, material sanitario (máscaras e xeles hidroalcohólicos) e outras necesidades (lentes graduadas, audíofonos, sistemas de monitorización de glucosa, etc.); dos/as usuarios/as da entidade en idade de escolarización. 

Material dixital

Cubrimos as necesidades de subministro de liña de internet e material informático (ordenadores, táblets, etc.) durante todo o ano 2021 a menores de Galicia cando as súas familias se atopen en situación de risco de exclusión social, por carencia e/ou limitación de recursos económicos.

Atención médica

Pago de terapias e tratamentos a menores con dificultades no seu desenvolvemento. Estes tratamentos permítenlles garantir a súa saúde e mellorar a súa calidade de vida.

Atención psicolóxica

Temos a disposición da infancia o noso Gabinete Psicolóxico especializado.

 

Atención xurídica

Nos últimos anos, Fundación Amigos de Galicia vense implicando cada vez máis coa protección da infancia e dando voz a casos que vulneran os seus dereitos.

 

¿Necesitas axuda?

Inscríbete para solicitar o noso apoio

¿Queres colaborar?

Campañas

Conectad@s

Loita contra o fracaso escolar pola brecha dixital mediante o equipamento de material informático e conexión a internet nas familias con menores a cargo en idade escolar.

Nas súas mochilas, o seu futuro

Campaña de material escolar na que equipamos as mochilas dos menores en risco de exclusión social con todo o necesario para afrontar o curso 2021/22.

Novas relacionadas

Fundación Amigos de Galicia en colaboración con Centro Comercial Ponte Vella, hacen entrega de regalos a familias en riesgo de exclusión social, dentro de la Campaña solidaria de Navidad: “Comparte Ilusión”.

Fundación Amigos de Galicia en colaboración con Centro Comercial Ponte Vella, hacen entrega de regalos a familias en riesgo de exclusión social, dentro de la Campaña solidaria de Navidad: “Comparte Ilusión”.

Ourense, 28 de diciembre de 2023 La Fundación Amigos de Galicia, un año más, realiza numerosas entregas de regalos a las familias de Ourense y ayuntamientos limítrofes. El número de solicitudes en Ourense aumenta considerablemente teniendo en cuenta las dificultades...

Este servizo conta co apoio de: