Atención psicolóxica

Contamos co servizo propio de atención psicolóxica dirixido ás persoas usuarias que necesitan axuda e que, pola súa situación de risco ou exclusión social, non dispoñen dos recursos necesarios para custear unha consulta privada ou non poden esperar os prazos de espera para ser atendidas polos profesionais da Seguridade Social.

¿Necesitas axuda?

Inscríbete para solicitar o noso Servizo de atención psicolóxica

Atencións telefónicas

Garantizamos a túas sesións sen ter que desprazarte.

Servizo gratuíto

Os nosos programas de van dirixidos a persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión social.

Departamento especializado

Contamos con profesionais especializadas en colectivos en situación de vunerabilidade, VVX, inmigrantes…

Informe social previo

Traballamos coordinados co noso departamento de Traballo Social para coñecer a situación de cada usuari@.

«En un momento determinado noté que algo no estaba bien en mi, por ello tomé la decisión de acurdir a un psicólogo, ya que sentía que me estaba volviendo loca; no todos tienen el valor de acudir a un experto cuando creen que ya no pueden más. Gracias a la Fundación Amigos de Galicia por darme la oportunidad de ser beneficiaria de la gran labora que realizan para ayudar a quienes lo necesitan»

Laura

Usuaria do Servizo de Atención Psicolóxica, FAG

Orientación e mediación familiar

Apoio psicoemocional

Acompañamento psicoemocional

Solicita este servizo

Por último...

9 + 15 =

Novas relacionadas

Este servizo conta co apoio de:

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.