Mediante o Plan de Cobertura de Necesidades Básicas ás familias en situación de carencia de recursos económicos con residencia nalgún concello de Galicia, se garante a cobertura doutras  necesidades básicas das persoas, garantindo necesidades tales como a vestimenta e calzado, a hixiene e aseo persoal, o mobiliario e outros enseres do fogar, o material escolar axeitado para a volta ó cole, así como o pago de suministros básicos…  
 
Usuarios/as: 2.624 persoas de forma anual. 
 
Para levar a cabo este Programa a entidade conta co apoio económico da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.