Promoción da igualdade

EM-PODÉRATE

Fundación Amigos de Galicia leva a cabo o Programa de Inserción Laboral EM-PODÉRATE dirixido ó colectivo de mulleres con baixa titulación de Galicia en situación de vulnerabilidade, ofrecendo asistencia xurídica gratuíta, atención social, psicolóxica e/ou laboral. 

Esta atención integral ten como obxetivo acadar a súa inserción, entendéndoa como un paso cara a súa independencia económica, mellorando así a súa estima persoal e social e por tanto a súa calidade de vida.

  

Este programa conta coa financiación da Secretaría Xeral da Igualdade, dentro das subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
 

Obxectivos do programa

 

A finalidade deste programa é a promoción das capacidades persoais, tratando de restablecer a súa situación social e laboral, combatendo a vulnerabilidade social, e tratando de lograr a igualdade real e efectiva entre as mulleres sen titulación ou cunha baixa cualificación no acceso ó mundo laboral.

Orientación e asesoramento laboral ás mulleres en situación de vulnerabilidade que o precisen.

Oferta de apoio social a aquelas mulleres en situación de vulnerabilidade que o precisen.

Oferta de asesoramento psicolóxico a aquelas mulleres en situación de vulnerabilidade que o precisen.

Oferta de asesoramento xurídico a aquelas mulleres en situación de vulnerabilidade que o precisen.