Campaña de Vendima 2022

Ollo!

É un requisito obrigatorio contar con permiso de traballo e a documentación en regra para poder inscribirse na campaña.

Formulario de inscrición | Formulario de inscripción