fomento do emprego

EM FEMENINO

Fundación Amigos de Galicia desenvolve un programa de emprego femenino, que promove a equidade de oportunidades para persoas que, por razóns vinculadas o seu xénero, teñen maiores dificultades de acceso ó emprego.

As mulleres, que se atopan con distintas trabas sociais á hora de acadar a súa inclusión laboral, xa non unicamente vinculadas as súas características persoais e/ou profesionais, senón tamén á brecha de xénero, á falla de corresponsabilidade nas tarefas do fogar e ás dificultades á hora de conciliación, precisan dun programa concreto que as sitúe nunha mellor posición con respecto a outros demandantes de emprego, de cara a acadar a súa inserción laboral nun mercado de traballo que non presenta as mesmas oportunidades para as mulleres que para os homes.
 

 

EM- FEMENINO é un programa de fomento da empregabilidade das mulleres que a entidade desenvolve en cinco concellos da provincia de A Coruña (Ames, A Laracha, Carballo, Fene, Rianxo e Santiago de Compostela) de cara a proporcionar ferramentas que melloren as opcións laborais das persoas usuarias mediante proxectos que abarcan a realización de itinerarios de inserción personalizada e a formación ocupacional, coa finalidade de acadar a inserción no mercado de traballo das persoas atendidas.
 
 

Proxecto financiado pola Deputación de A Coruña a través da liña de subvencións FO1O0A – EI – 3 2024.
Importe concedido: 19.649,75€
Porcentaxe subvencionado: 80%

Obxectivo xeral do programa

 

O obxectivo principal deste programa é conseguir a inserción laboral das usuarias como consecuencia directa da mellora da súa empregabilidade.

Mellora das habilidades sociais das usuarias do programa

Mellora na busca activa de emprego que realizan as participantes

Asesoramento na busca de emprego dende as novas tecnoloxías de acceso á información

Reforzo e apoio na preparación de entrevistas laborais

Apoio na elaboración de CV e cartas de presentación

Reforzo en técnicas de elaboración de CV e cartas de presentación

Mellora da identidade dixital e reputación online

Empoderamento das participantes

Mellora da formación das usuarias

Mellora da empregabilidade das participantes