PONTE

COEMPREGO 

Fundación Amigos de Galicia desenvolve diferentes actuacións como son os itinerarios personalizados de inserción, así como outra serie de actuacións complementarias de cara a acadar a mellora da empregabilidade das persoas atendidas.

O proxecto se realiza en distintos concellos da provincia de Pontevedra, priorizando aquelas persoas atendidas mediante o Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Obxectivos do programa

Empregabilidade

A través de itinerarios de inserción personalizados para as persoas atendidas.

Formación

Formación en habilidades sociais e técnicas de busca de emprego.

Autonomía

Uso de TICs na busca activa de emprego, proporcionando maior autonomía.

Motivación

Motivación cara a busca de emprego por conta allea

Emprendemento

Fomento do emprendemento e/ou o auto emprego nos proxectos valorados positivamente.

Intermediación

Intermediación laboral entre empresas e candidatos para acadar o acceso ó mercado de traballo.

Este programa conta co apoio de: