Programa de Recursos Integrais para mulleres en situación de vulnerabilidade 

Programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e/ou con singulares dificultades da provincia de Pontevedra ofertando unha serie de servizos, en función das súas necesidades, no eido do asesoramento psicolóxico, asesoramento xurídico, asesoramento laboral e apoio social; desenvolvendo tamén accións vinculadas ó eido da prevención da violencia de xénero, prioritariamente, ás persoas que polas súas características persoais e de xénero e o seu entorno social e/ou familiar puideron ser susceptibles ó maltrato físico, verbal e/ou psicolóxico.

Obxectivos do programa

O obxectivo xeral é dar resposta ás necesidades específicas das persoas vinculadas ó programa, en función das súas necesidades concretas proporcionando a través do programa, para as mesmas, asesoramento psicolóxico, laboral, xurídico e social, en función das necesidades concretas de cada participante. Ademáis, contamos tamén con diversos obcexticos específicos a ter en conta:

Autoestima

Reforzar a propia estima das persoas, coa finalidade de evitar que puidesen ser, vítimas de violencia de xénero, favorecendo a percepción que teñen sobre si mesmas e por tanto, a valoración sobre as relacións sociais ou persoais que establecen.

Atención psicolóxica

Ofrecer asesoramento psicolóxico ás usuarias do programa.

Atención xurídica

Ofrecer un asesoramento xurídico ás persoas usuarias do programa.

Orientación Laboral

Ofrecer un asesoramento laboral que mellore a empregabilidade das mulleres atendidas.

Apoio Social

Ofrecer o apoio social ás usuarias, garantindo a cobertura das necesidades básicas das persoas, no eido da alimentación, vestimenta, calzado, mobiliario, produción de aseo persoal e limpeza do fogar…

Axuda

Ofrecer calquera outro tipo de axuda que este colectivo puidese precisar e que incida na mellora das súas condicións de vida. 

Este programa conta co apoio de: