Vilagarcía de Arousa, 24 de xaneiro de 2024

 

Reforma Ley de Mecenazgo vigente para el año 2024

 

No ano 2024 aumentan as túas desgravacións sobre a cota aportada como patrono/a da entidade

RD – Lei 6/2023 – Incremento dos incentivos fiscales ao mecenado*

* Tanto as persoas físicas como as xurídicas verán aumentadas a súas deducións 5 puntos porcentuais, do 35 ao 40% no IRPF e o Imposto de Sociedades respectivamente.

* Redúcese de 4 a 3 anos os exercicios que deben transcurrir para que os donativos a unha mesma entidade poidan beneficiarse dun incremento extra na dedución. Así, tras este período os donativos de persoas físicas lograrían o 45% de dedución do IRPF e os das persoas xurídicas o 50% no IS. Para isto, debese cumplir, ademais, que o importe sexa igual ou superior ao ano anterior.

* Micro mecenado ampliado: A contía aumenta de 150 a 250€, cunha porcentaxe de dedución do 80%. Se unha persoa realiza unha doazón de 250€, pode deducir 200€ do seu IRPF (o 80% da cuota). Desta maneira, o coste da doazón saldríalle por 50 euros.

* Para as persoas xurídicas, ademais, amplíase o límite de dedución no IS, pasando a ser un 15% sobre a base imponible.

————————————-             —————————————-

En el año 2024 aumentan tus desgravaciones sobre la cuota aportada como patrono/a de la entidad

RD – Lei 6/2023 – Incremento de los incentivos fiscales al mecenazgo*

* Tanto las personas físicas como las jurídicas verán aumentadas sus deducciones 5 puntos porcentuales, del 35 al 40% en el IRPF y el Impuesto de Sociedades respectivamente.

* Se reduce de 4 a 3 años los ejercicios que deben transcurrir para que los donativos a una misma entidad puedan beneficiarse de un incremento extra en la deducción. Así, tras este período los donativos de personas físicas lograrían el 45% de deducción del IRPF y los de las personas jurídicas el 50% en el IS. Para esto, se debe cumplir, además, que el importe sea igual o superior al año anterior.

* Micro mecenazgo ampliado: La cantidad aumenta de 150 a 250€, con un porcentaje de deducción del 80%. Si una persona realiza una donación de 250€, puede deducir 200€ de su IRPF (o 80% de la cuota). De esta manera, el coste de la donación saldría por 50 euros.

* Para las persoas jurídicas, además, se amplia el límite de deducción en el IS, pasando a ser un 15% sobre la base imponible.