Dixitalízate con nós

Cobertura de necesidades dixitais

Cobertura das necesidades de subministro de liña de internet e material informático (ordenador, tablets, módem…) destinada a menores de Galicia en situación de risco de exclusión social por carencia e/ou limitación de recursos económicos na familia.

Ante a nova realidade que se presenta para os escolares de Galicia, faise imprescindible que conten nos seus fogares con conexión a Internet e con medios materiais (ordenadores, tablets, material informático) que lles permita continuar cos seus estudos nos casos dun posible confinamento ou no caso de formar parte do curso escolar sometido á semipresencialidade das clases.

A brecha dixital (e social) non se restrinxe só a territorios, rendas, tipoloxías de fogar e carencias de recursos, senón que a tipoloxía de centros xoga un papel relevante ao escolarizar diferencialmente ao alumnado por clases sociais. Os fogares máis afectados son os de rendas baixas (inferiores a 900 euros mensuais), os monoparentais/marentais e os que @s pais/nais teñen formación secundaria de primeira etapa

Este programa inclúe:

Contratación de conexión a internet

Dirixido a menores desde 6 ata 18 anos

Ordenadores e material informático

Destinado a menores entre 13 e 18 anos

Tablets

Para menores de entre 6 e 12 anos

Manual de educación virtual

Videoconferencias

Co núcleo familiar

Fundación Amigos de Galicia contempla este programa co obxectivo de impulsar a transformación dixital entre os colectivos máis vulnerables e axudalos a navegar por esta nova realidade.

Solicitude de axuda dixital

1 + 7 =

¿Queres colaborar?

Campañas

Conectad@s

Loita contra o fracaso escolar pola brecha dixital mediante o equipamento de material informático e conexión a internet nas familias con menores a cargo en idade escolar.

Nas súas mochilas, o seu futuro

Campaña de material escolar na que equipamos as mochilas dos menores en risco de exclusión social con todo o necesario para afrontar o curso 2021/22.

Novas relacionadas

Este programa conta co apoio de:

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.