Programa de inserción laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero.

O principal obxectivo que se pretende acadar a través do programa é incrementar a empregabilidade das mulleres vítimas de violencia de xénero, co fin de que alcancen a independencia económica e persoal necesaria para romper o vínculo co seu agresor e lograr a súa efectiva recuperación integral.

O programa ofrece as usuarias orientación socio laboral e formación, que inclúe talleres prelaborais e formación ocupacional, complementado cun servizo de prospección e intermediación laboral. Ademais terán acceso ao servizo de atención social e psicolóxica que presta a entidade.

 

OBXECTIVOS SECUNDARIOS

 • Acompañar á muller no seu itinerario de inserción laboral, incidindo naquelas competencias nas que teña un maior potencial e nas capacidades que favorezan o acceso ao mercado laboral.
 • Proporcionar o aprendizaxe e/ou manexo dos recursos, habilidades e/ou capacidades no ámbito laboral.
 • Favorecer a empleabilidad das participantes través dunha serie de ferramentas e accións que as coloquen en nunha situación favorable no mercado de traballo.
 • Aumentar e/ou mellorar, a través das formacións establecidas, as habilidades sociais e competencias persoais.
 • Ofertar apoio social e asesoramento psicolóxico para así mellorar a situación persoal e social das participantes, aplicando accións complementarias (traballo social, psicoloxía,…)

 

 

PERFÍS E CRITERIOS DE SELECCIÓN DAS PERSOAS DESTINATARIAS

Este programa vai destinado ás mulleres en situación de violencia de xénero na comarca de Santiago de Compostela e de Vilagarcía de Arousa, as cales serán derivadas polo SPEG para a súa participación no programa e/ou captadas directamente dende a entidade.
 
 

 


ACTUACIÓNS

1- O persoal técnico da entidade traballará coas participantes a elaboración dun itinerarios de inserción personalizada que contemplan as seguintes accións:

 • Entrevista inicial
 • Valoración social individual
 • Deseño de itinerario de inserción personalizado
 • Seguimento do itinerario
 • Medidas de acompañamento e orientación social e/ou laboral
 • Mellora de habilidades sociais básicas
 • Técnicas de busca de emprego
 • Información sobre o mercado laboral.
 • Intermediación laboral
 • Captación de ofertas
 • Prospección en empresas
 • FormacióN

Ademais o programa, de cara a ofertar unha atención integral ás participantes contará coas seguintes actuacións:

2- Formacións de capacitación profesional segundo o perfil das participantes (70 horas) con prácticas en contornas laborais de traballo para un achegamento ao mercado laboral as cales poden supoñer unha primeira vía de acceso á súa inserción laboral.

3- Formacións complementarias en materia de coaching e/ou intelixencia emocional (80 horas):

 • Recuperación emocional, toma de conciencia, auto coñecemento e intelixencias múltiples para cubrir a necesidade de recuperación da propia identidade.
 • Autonomía, independencia, empoderamento e deconstrucción do rol ama de casa, para romper mitos e prexuízos instaurados.

Habilidades sociais, comunicativas e afectivas, psicoeducación das relacións interpersoais e intelixencia emocional para fomentar a inserción na sociedade e no mundo laboral.

4- Bolsas para as participantes do programa

 

 

LOCALIZACIÓN

As oficinas onde se  desenvolverán as atencións son:
 • Rúa Tabaniscas, 50 – Santiago de Compostela
 • Avenida de Matosinhos, 2 – Vilagarcía de Arousa

 

 

FINANCIAMENTO

Programa financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.