atención psicolóxica

dirixida á infancia

Psicoloxía infantil

Programa de atención psicolóxica dirixida á infancia e mocidade en risco de exclusión social co obxectivo de fomentar estratexias saudables para alcanzar o benestar emocional e o equilibrio mental dos menores atendidos.

Abordamos as principais cuestións que afectan á saúde mental da infancia e mocidade que pola súa situación económica familiar ou por atoparse en risco de exclusión social, non dispoñen dos recursos necesarios para custear unha consulta privada ou non poden esperar os prazos de tempo para ser atendidos por profesionais da atención primaria.

A protección da infancia debe incluír asegurarse que os menores, ademáis de vivir nunhas condicións de seguridade física, poder ter un correcto desenvolvemento emocional para afrontar os desafíos da súa realidade, pois poboación infantil non conta con todas as capacidades adquiridas para facer fronte aos retos da vida.

Benestar persoal

Favorecendo os pensamentos positivos.

Benestar interpersoal

Traballando as habilidades sociais, relacións cos demáis, fomentando o coidado responsable, etc.

Capacidades e coñecemento

Fomentando a capacidade de aprendizaxe, de tomar decisións positivas, de responder aos retos da vida, etc.

O coidado da saúde mental é fundamental para alcanzar o benestar persoal dos menores.

 

Para nós, trátase dunha prioridade ofrecerlles a posibilidade de contar con ferramentas que lles poidan axudar no seu crecemento psicoemocional.

Mediación familiar

problemas de conducta

intervención socioeducativa

acoso escolar

Mediación familiar

habilidades de sociabilización

Solicitude de atención psicolóxica

13 + 1 =

Novas relacionadas

Este programa conta co apoio de:

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.